Appolaris is in 2011 afgesplitst van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) en voert de pensioenregeling van PMA uit in opdracht van PMA. PMA is volledig eigenaar van Appolaris. PMA heeft de uitvoering en administratie van haar pensioenregelingen, de bestuursondersteuning en de communicatie uitbesteed aan Appolaris. Voorts ondersteunt Appolaris bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van PMA. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een zogenaamde uitbestedingsovereenkomst.

Appolaris verzorgt ook de inning van de bijdragen voor SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken). Hiervoor is een overeenkomst tot opdracht gesloten.

De dagelijkse leiding van Appolaris is in handen van het managementteam, bestaande uit de managing director, de manager Finance, Risk & IT, de manager Beleggingen en de manager Pensioenen. De afdelingsmanagers worden ondersteund door een team met teamleiders en/of (senior) medewerkers.

Contactgegevens:

Neuhuyskade 92
2596 XM Den Haag
Postbus 97809
2509 GE Den Haag

070 - 314 20 33

Deelnemers PMA: pensioen@pma-pensioenen.nl
Werkgevers: info@appolaris.nl
Afdeling Financiën: boekhouding@pma-pensioenen.nl
Afdeling Beleggingen: beleggingen@pma-pensioenen.nl

Voor meer informatie over (de pensioenregeling van) PMA: www.pma-pensioenen.nl

Voor het werkgeversportaal van Appolaris: www.mijnappolaris.nl